Muziekuitgaven


Alle composities zijn via de knop 'toevoegen aan mandje ' (onderaan) te bestellen.
Bij aflevering is een factuur ingevoegd.
Na aanschaf van 1 exemplaar is het toegestaan om de compositie(s) voor eigen gebruik te fotokopiëren.

 

Luthers Motettenboek

De bundel kan voor € 19,90 besteld worden bij:

SLUB
Lutherse Burgwal 7
2512 CB Den Haag
070-364 80 94
slubdenhaag@hetnet.nl
Bekijk de inhoud (pdf)


 

Delfts Cantorijboek (Motetten Nieuwe Bijbelvertaling) - Jac Horde

Deze bundel met 30 evangeliemotetten op teksten van de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen in maart 2008 ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Jac Horde. Deze bundel kan voor € 10,00 worden besteld bij de SLUB. slubdenhaag@hetnet.nl
Bekijk de inhoud (pdf)bundels
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
11 Evangeliemotetten (Band I)Niek Hermanides4 8,00
Getijdenboekje: Metten, Vespers, Completen 1 4,50
Delfts CantorijboekJac Horde3 10.00
Der Jahrkreis (24 koorzettingen vertaald)Hugo Distler3 15.00
Tien LiedmotettenHans Jansen4 10.00
 


liedbewerkingen liedboek voor de kerken
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
LvdK 25 Het volk dat wandelt in het duisterFrits Mehrtens31993071.40
LvdK 31 Zij zullen de wereld bewonenNiek Hermanides41998062.50
LvdK 36 Ik zal, zo spreekt de HereJac Horde31997122.50
LvdK 56 Ga in het schip, zegt GijJac Horde41997111.40
LvdK 121 God lof! Nu is gekomen (vers 1 en 3)Niek Hermanides31995032.50
LvdK 121 God lof! Nu is gekomen (vers 1)Niek Hermanides41995042.50
LvdK 122 Kom tot ons, de wereld wachtNiek Hermanides22006041.40
LvdK 121 God lof! Nu is gekomen (vers 3)Niek Hermanides41995052.50
LvdK 128 Kom tot ons scheur de heemlenHans Jansen32011051.40
LvdK 126:2 Bereid dan voor zijn voetenNiek Hermanides31991041.40
LvdK 132 Er is een roos ontlokenHans Jansen31997132.50
LvdK 142 U Jezus Christus loven wijHans Jansen31992041.40
LvdK 157 Hoe helder staat de morgensterWillem Mudde32009052.00
LvdK 158 Christus, met eer gekroondeHans Jansen32005051.40
LvdK 164 Gij die de ster van David zijtHans Jansen32005031.40
LvdK 168 O Jezus Christus licht ze bijHans Jansen32005061.40
LvdK 170 Meester men zoekt U wijd en zijdHans Jansen32005041.40
LvdK 182 Jezus, leven van mijn levenWillem Mudde41986024.50
LvdK 184 Met de boom des levensNiek Hermanides41995102.50
LvdK 187 Daar gaat een lamJac Horde31997161.40
LvdK 187 Daar gaat een lam Hans Jansen 22008042.50
LvdK 204 Zonder zonde is Hij geborenAdalbert Schütz32010041.40
LvdK 213 Lof zij God op de hoogste troonHans Jansen31995072.50
LvdK 225 Zingt voor de HeerJan R. van Roosendael51998012.50
LvdK 239 Uw naam is TroosterJac Horde32009011.40
LvdK 240 Kom Heilige Geest, Here GodJac Horde31989013.40
LvdK 241 Geef hoogste TroosterNiek Hermanides12011011.40
LvdK 241 Nu bidden wij de Heilige GeestHans Friedrich Micheelsen32002012.50
LvdK 241 Nu bidden wij de Heilige GeestJac Horde32009021.40
LvdK 249 Wij delen in het vuurNiek Hermanides42011021.40
LvdK 262 Op, waakt, op!Hans Friedrich Micheelsen32002032.50
LvdK 262 Op, waakt, op!Willem Mudde31986034.50
LvdK 253 O Lux, beata TrinitatisJac Horde31989021.40
LvdK 274 O Jezus wees ter plaatseHans Jansen31991021.40
LvdK 280 Rechter in het licht verhevenNiek Hermanides31995062.50
LvdK 283 Gij zijt de zin van wat wij zijnWilbert Berendsen41998053.40
LvdK 301 Hij schenkt de levensademNiek Hermanides31992023.40
LvdK 310 Erhalt uns, Herr, bei deinem WortErnst Pepping31994033.40
LvK 310 Bewaar ons, Here, bij uw woordSiegfried Reda32016051.00
LvdK 316 : Dankt dem Herrn heut und allezeitJac Horde32004041.40
LvdK 331 Wij geloven allen in één GodJac Horde31994012.50
LvdK 345 Jezus meester aller dingenJac Horde41999132.50
LvdK 357 Breek ons Heer het broodH.F. Micheelsen32002022.50
LvdK 401 Een vaste burcht is onze GodNiek Hermanides32000032,50
LvdK 402 Verheugt u christenen, tesaam!Willem Mudde31986012.50
LvdK 403 Wat mijn God wilHugo Distler 32008021.40
LvdK 408 Nu laat ons God de HereJohann Crüger41997061.40
LvdK 410 Zingen wij van harte zeerAdalbert Schütz42010051.40
LvdK 416 Gelukkig is het landJac Horde41995013.40
LvdK 417 Hoe groot, o HeerJac Horde41995022.50
LvdK 434 Lof zij de Heer (instrument ad lib)Willem Mudde41986062.50
LvdK 449 God enkel licht (even verzen)Willem Mudde41986042.50
LvdK 449 God enkel licht (oneven verzen)Willem Mudde41986052.50
LvdK 462 Ontwaak, gij die slaapt en sta opWillem Mudde41986073.40
 


liedbewerkingen liedboek 2013
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Lied 344 Wij geloven één voor éénHans Jansen42013041.40
Lied 375 God zij gezegendJohannes H.E. Koch32018011,40
Lied 454 De mensen die gaan in het duisterSebastiaan 't Hart1-32013082.00
Lied 470 U Jezus Christus loven wijWalter von Forster32015031.40
Lied 497 Maria ging op reisSebastiaan 't Hart2-32013092.00
Lied 551 Hosanna, de Heer komt voorbijHans Jansen42014021.40
Lied 559 Gij die ver voor ons uitHans Jansen32016021.40
Lied 613 Christus is opgestaanHans Jansen32014041.40
Lied 721 Bewaar ons, Here, bij uw woordSiegfried Reda32016051.00
Lied 725 Gij boden rond Gods troonHans Jansen32014061.40
Lied 728 De heiligen ons voorgegaanHans Jansen42014081.40
Lied 796 U, Here Jezus oep ik aanSiegfried Reda22016062.00
Lied 779 In de ongerepte morgenHans Jansen42013051.40
Lied 898 Een vaste burcht is onze GodNiek Hermanides32015011.40
Lied 941 Waarom moest ik uw stem verstaanJohannes H.E. Koch32018021,40
Lied 966 Het heil des hemels werd ons deelSiegfried Reda42016041.40
 


motetten op bijbelplaats
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Exodus 20:11 En op de zevende dagNiek Hermanides32006021.40
Leviticus 11:1-4 En de Here sprak tot MozesJac Horde31993046.80
Leviticus 11:43-46 Bezoedelt uw leven nietHans Jansen31993034.50
Leviticus 13:1-4 De Heer sprak tot MozesGerrit Baas31993063.40
Leviticus 13:15-17 Constateert de priester wild vleesDick Troost31993052.50
Leviticus 18:1-4 Neem Aäron, en met hem zijn zonenNiek Hermanides31993024.50
Matteus 2:5 En Gij, Bethlehem, land van JudaJac Horde31996052.50
Matteus 4:9-11 Toen zeide Jezus tot hem: ga wegHans Jansen31989043.40
Matteus 4:10-11 Ga weg, SatanJac Horde41995084.50
Matteus 4:10-11 Ga weg, SatanJac Horde32000042.50
Matteus 8:23-27 De storm op het meerJac Horde51999122.50
Matteüs 4:10,11 Ga weg, Satan (NBV) Jac Horde32006052.50
Matteus 11:4-6 Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zienNiek Hermanides42005022.50
Matteus 13:30 Verzamelt eerst het onkruidJac Horde42001102.50
Matteus 15:38 Zij die gegeten haddenHans Jansen32001012.50
Matteus 18:35 Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doenHans Jansen31996011.40
Matteus 20:13-16 Vriend ik doe u geen onrechtJac Horde41996023.40
Mattheus 22:36-40 Meester, wat is het grote gebodHans Jansen32012012.50
Marcus 1:7-8 En Hij predikte en zeideHans Jansen31988023.40
Marcus 6:41-42 En Hij nam de vijf brodenJac Horde41997093.40
Marcus 16:1-6 OpstandingsevangelieJac Horde31987034.50
Marcus 16:5-6 En toen zij in het graf gegaan warenHans Jansen31995093.40
Marcus 16:6-8 Hij zeide tot haar: weest niet ontsteldHans Jansen31996073.40
Lucas 2:9-12 En opeens stond een engel des HerenHans Jansen31994054.50
Lucas 2:15-20 En het geschiedde toen de engelenDick Troost41989034.50
Lucas 2:16-18 En zij gingen haastig en vonden Maria en JozefHans Jansen31990024.50
Lucas 7:14-15 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aanHans Jansen31991012.50
Lucas 11:9:9 Bidt, en u zal gegeven wordenJac Horde41998023.40
Lucas 14:23,24 Ga naar de wegen en de akkersJac Horde32005013.40
Lucas 21:31-33 Zo, zo moet gijHans Jansen31987023.40
Lucas 21:32,33 Voorwaar ik zeg uHans Jansen42011042.50
Lucas 24: 5-7 Waarom zoekt u de levendenNiek Hermanides42007051.40
Luacs 21:33 Hemel en aarde gaan voorbijHerman Stokmans31991031.40
Johannes 4: 13b-14 Een ieder die van dit water drinktNiek Hermanides42015022.00
Johannes 4:14-16 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeftJac Horde31997022.50
Johannes 6:16 Doch ik zeg u de waarheidJac Horde31987013.40
Johannes 14:23 Zo iemand mij liefheeftJac Horde31999023.40
Johannes 14:23 Wanneer iemand mij liefheeftJac Horde32006012.50
Johannes 15:26,27 Wanneer de Trooster komtNiek Hermanides4 (+orgel)2011031.40
Johannes 16:19 Voorwaar, voorwaar Ik zeg uJac Horde31993014.50
Handelingen 2:7-12 En buiten zichzelf van verwondering zeiden zijHans Jansen31992012.50
Handelingen 2:1-11 En toen de Pinksterdag aanbrakHans Jansen41993004.50
2 Cor. 5:14 Want de liefde van Christus dringt onsJac Horde31997153.40
2 Cor. 6:2 Ten tijde des welbehagensJeroen de Haan32000022.50
Openbaring 12:10-12 Nu is verschenen het heil en de krachtJac Horde71999062.50
Openbaring 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemelGerrit Baas31999072.50
Openbaring 15:3b-4 Het lied van Mozes en het lied van het LamDick Troost41999042.50
Openbaring 16:5-7 En ik hoorde de engel der wateren zeggenHans Jansen31999052.50
Openbaring 17:14b Maar het Lam zal hen overwinnenNiek Hermanides41999032.50
Openbaring 21:6c Ik zal de dorstigen geven (Pinksteren)Niek Hermanides41988012.50
 


diversen
 titelcomponiststemmenbestelnr.prijs
Agnus DeiJoh. Nep. David41987052.50
Agnus Dei / LvdK 188: O Lam van GodHans Jansen41996033.40
Antifoon bij Psalm 18 (Psalm 48:10-11)Jac. Horde41994041.40
Antifoon bij Psalm 90Hans Jansen32012041.40
Antifoon bij Psalm 91Els Hermanides32000012.50
Antifoon bij Psalm 145Hans Jansen32012031.40
Antifoon voor Palmzondag; Matt. 21:9bJac. Horde31991052.50
Apostolische geloofsbelijdenis 42001022.50
Bede voor het etenHeinrich Schütz41994021.40
Geloofsbelijdenis Nicea; gregoriaans 11de eeuw 22001042.50
Gij die de tijd in handen heeft (EG 64)Siegfried Reda32017051,40
Halleluja-ritornel bij LvdK 310; orgel + gemeente/cantorijJac. Horde12004031.40
Halleluja-ritornel bij LvdK 404; orgel + gemeente/cantorijJac. Horde12004021.40
Halleluja-ritornel bij LvdK 477; orgel + gemeente/cantorijJac. Horde12004012.50
Heer, mijn hert is boos (Guido Gezelle)Edgar Tinel41999013.40
Hodie Christus natus estNiek Hermanides11993081.40
Introïtus Eerste PaasdagNiek Hermandes12007061.40
Introïtus over Psalm 98: 1 en 2 (excl. porto-kosten!)Willem Mudde81994079.00
Introïtuspsalm voor Kerstnacht; Psalm 1Jac. Horde31990033.40
Introïtuspsalm voor Paasnacht; Antifoon Openb. 1:18Jac. Horde31990043.40
In zand hebt gij geschreven (tekst Klaas Touwen)Jac Horde42010024,00
Kom tot ons ChristusJoh. Hus / Horde32007012.50
KyrieNiek Hermanides31990012.50
Kyrie en Groot-Gloria (Straatsburg); met (koper ad lib.)Jac. Horde31996066.80
Kyrie-canon voor 2 vrouwenstemmen (mannen ad libitum) of kinderkoor +Niek Hermanides31997083.40
Lied over LvdK 203; met ad libitumJac. Horde31994084.50
Loflied; melodie Jan van Rossum; melodie in SopraanWouter Rens42001072.50
Loflied; melodie Jan van Rossum; melodie in TenorWouter Rens42001062.50
Martelarenlied (Luther)Willem Mudde 42007031.40
Met U mijn God leg ik mij neerSeth Calvisius42008031.40
Nu deze dag ten einde gaatErnst Pepping31987041.40
Onze VaderDuruflé / Horde41997052.50
Profetenspreuk Jesaja 43:10Jac. Horde41997041.40
Psalm 10Gert Oost41998032.50
Psalm 86Henny Blom41997013.40
Psalm 145 Aller ogen wachten op U HereSiegfried Reda32016031.00
Reeds raakt het morgenlichtHans Jansen32008051.40
Psalm 145: 15,16; Aller ogen wachten op U, Here.Jean Berger41996002.50
Sanctus, Jesaja de profeet (koor + 4-stemmig koperblazers)Jac. Horde41996045.60
Reeds raakt het morgenlicht het oogHessenberg / Jansen32008051.40
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Jac Horde4 en bovenstem2017061,40
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Jeroen de Haan42017031.00
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Gerrit Baas42017041.00
Wij leven van genade (Lutherlied 2017)Dick Troost32017071.00
Zingend geloven 1, lied 17Hans Jansen32013021.40
Zingend geloven 1, lied 42Hans Jansen32013011.40
Zingend geloven 1, lied 44Niek Hermanides32013031.40
 


orgelbewerkingen
 titelcomponist bestelnr.prijs
De landman zoekt de halmen uitNiek Hermanides 2011071.40
Koning Nimrod was de eersteNiek Hermanides 2011061.40
Liedboek 2013 lied 344, 3 orgelverzenNiek Hermanides 2013061.40
Liedboek 2013 lied 551 Hosanna, de Heer komt voorbijNiek Hermanides42014011.00
Liedboek 2013 lied 725 Gij boden rond Gods troon Niek Hermanides42014051.00
Liedboek 2013 lied 728 De heiligen ons voorgegaanNiek Hermanides42014071.00
Liedboek 2013 lied 779, voorspel en tenorzettingNiek Hermanides 2013071.40
Liedboek 2013 lied 796, 3-stemmig orgel en twee vocale stemmen - U, Here Jezus roep ik aanSiegfried Reda 2016062.00
LvdK 62 KoraalvoorspelHans Jansen 2012021.40
LvdK 122 KoraalvoorspelEd Kiel 1998081.40
LvdK 130 KoraalvoorspelNiek Hermanides 1997141.40
LvdK 142 KoraalvoorspelHans Jansen 1992031.40
LvdK 177 Voorspel en begeleidingJac. Horde 1988032.50
LvdK 190 VoorspelJac. Horde 1988041.40
LvdK 223 KoraalvoorspelNiek Hermanides 2010011.40
Psalm 86 VoorspelNiek Hermanides 1997071.40
Met trompetten en bazuinenNiek Hermanides 2008011.40
Passacaglia "Aus tiefer Not schrei ich zu Dir"Willem Mudde 1994069.00
Wie was de ware naaste Niek Hermanides 200702 1.40