Stichting

De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zet zich (vanaf 1946) in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder. Op diverse gebieden is onze stichting actief en heeft in de loop der jaren velen enthousiast weten te maken voor de vocale en de instrumentale kerkmuziek. Naast werkweken voor kerkmuziek bestaan er muziekdagen voor jeugd en jongeren, studiedagen voor kerkmusici, korendagen, geeft de Lutherse Werkgroep drie à vier maal per jaar haar tijdschrift 'Musica Sacra' uit en verzorgt zij regelmatig publicaties van muziekuitgaven.

Centrale doelstelling is "het bevorderen van het kerklied en de meerstemmige kerkmuziek in de Lutherse Kerk en daarbuiten, dit in de ruimste zin des woords. Dat gebeurt door het onderhouden en verbreiden van specifieke kennis omtrent liturgie en kerkmuziek vanuit de Lutherse kerkmuzikale traditie".
Het contact met de werkers in het veld heeft bij ons hoge prioriteit. Met kerkmusici, koorzangers en predikanten wordt nauw contact onderhouden en daarbij stellen wij ons zoveel mogelijk coördinerend op.

Jaarverslag 2023

jaarcijfers 2022

jaarcijfers 2021